Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศสอบราคา
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “พฤติกรรมเสี่ยง! รถพังเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัว” เพื่อให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการขับขี่ที่เป็นอันตรายและอาจทำให้รถเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานรถและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ (ดู : 6)
สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “สอนทักษะเอาตัวรอด เมื่อลูกติดอยู่ในรถคนเดียว” เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการสอนเด็กๆ ให้สามารถขอความช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง เมื่อเจอเหตุฉุกเฉินติดอยู่ในรถ (ดู : 12)
สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “จอดรถติดไฟแดง ควรใช้เกียร์อะไร” เพื่อให้คำแนะนำการเลือกใช้เกียร์ที่ถูกต้องแก่ผู้ขับรถ ซึ่งจะช่วยให้รถยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ดู : 19)
สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “ขับรถผ่านเส้นทางฝนตกให้ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง”  (ดู : 14)
การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กบ กพ กม กล กว ขก และ ขข (ดู : 21)
ชำระภาษีออนไลน์ (ดู : 26)
 
 
     
กิจกรรม/โครงการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs