Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบทดลอง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แถบสีฟุตบาทกับการจอดรถ (ดู : 6)
การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กบ กพ กม กย กร กล กว กษ ขก ขข และ ขค (ดู : 14)
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร (ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565) (ดู : 30)
นโยบายการขนส่งและจราจร (ดู : 36)
สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “ขับฝ่าไฟแดง! ประมาทเสี้ยววินาที สูญเสียไม่คาดคิด” รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน (ดู : 48)
สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “เตรียมความพร้อม ✅ เช็กสภาพรถจักรยานยนต์ทุกครั้งก่อนออกทริป” เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใส่ใจตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง เช่น ระบบเบรก ยางล้อ ระบบไฟ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากสาเหตุจากตัวรถได้อีกทางหนึ่ง (ดู : 39)
 
 
     
กิจกรรม/โครงการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติตรวจความพร้อมรถกระบะโดยสารสาธรณะ และพนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มข้นโดยสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs