Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบทดลอง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ทำเนียบผู้บริหาร
 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 412 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคมทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 

ลำดับ

รายนาม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายศุภโชค  สีพยา

1  มิ.ย.  2510  -  31  ม.ค.  2512

2

นายประเสริฐ  ฟองศรัณย์

1  ก.พ.  2512  -  14  มิ.ย.  2513

3

นายประเสริฐ  ฟองศรัณย์

15  มิ.ย.  2513  - 30  เม.ย.  2514

4

นายพิศิษฐ  โชตินันท์

1  พ.ค.  2514  -  13  ต.ค.  2523

5

นายปรีชา  พีไนยศุลกิจ

14  ต.ค.  2523  - 8  เม.ย.  2527

6

นายฐานันท์  นรางกูร

9  เม.ย.  2527  -  15  มิ.ย.  2530

7

นายศฤงคาร  หอมดี

16  มิ.ย.  2530  -  6  มิ.ย.  2534

8

นายสมภาคย์  พงศ์อติชาต

7  มิ.ย.  2534  -  26  ต.ค.  2537

9

นายบุญนิพัทธิ์  ถิติปัญญา

27  ต.ค.  2537  - 17  มิ.ย.  2541

10

นางสาวราตรี  ตันติ์ทวิสุทธิ์

18  มิ.ย.  2541  - 21  เม.ย.  2546

11

นางโรจนา  อรุณสกุล

22  เม.ย.  2546  - 8  เม.ย.  2550

12

นายสุชาติ  ชุมชอบ

9  เม.ย.  2550  -  10  ก.ค.  2551

13

นางโรจนา  อรุณสกุล

3  พ.ย.  2551  -  30  ก.ย.  2554

14

นายมานพ  สุทธิพงษ์

31 ส.ค.  2555  -  30 ก.ย. 2561

15

นายธีระกุล แก้วสุวรรณ์

22 ก.ค.  2562  -  30 ก.ย. 2564

16

นายจตุรงค์ แก้วกสิ

19 ม.ค.  2565  


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ลำดับ

รายนาม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายสุชาติ  ชุมชอบ

11  ก.ค.2551  -  30  ก.ย.2551

2

นางโรจนา  อรุณสกุล

3  พ.ย. 2551  -  30 ก.ย.2554

 

 

 

 

 

 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs