Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศสอบราคา
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  โครงสร้างอัตรากำลัง
 กลุ่มวิชาการขนส่ง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 137 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม
Untitled Documentกลุ่มวิชาการขนส่ง
 

โครงสร้างอัตรากำลัง
กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธีรยุทธ สุขราษฎร์
นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง

 
  นายเอกพันธ์ ภักสุพงษ์
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
นางสาวดารณี มณีพฤกษ์
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
 
 

นายอนนท์ เดชเชียร
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
นางสาวเบญจมาศ ขวัญดี
นักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ
 
       
 

นางจุฑารัตน์  บุญูชู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวธิติพร สามนเสน
เจ้าหน้าที่ขนส่ง (1584)
นายวัชรพงษ์ หวังอีน
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
นายฐานัน อินเกื้อ
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
นางสาวธิติพร สามนเสน
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 
       
 

นายกฤษฎา  สุขชาตรี
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย
นางสาวเขมจิรา วิชัยกุล
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย
นางสาวศิรดา คล้ายทอง
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย
นายสุวิทย์ คล้ายทอง
พนักงานขับรถยนต์
 

 

 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs