Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศสอบราคา
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ที่มาของ M-Flow (ดู : 40) 25 มี.ค. 2565
M-Flow(ขบ) (ดู : 35) 24 มี.ค. 2565
สอบถามข้อมูลภาษีรถประจำปี (ดู : 58) 18 มี.ค. 2565
ชำระภาษีออนไลน์ (ดู : 73) 18 มี.ค. 2565
ระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ดู : 58) 18 มี.ค. 2565
ระบบการอบรมต่ออายุใบขับขี่ (ดู : 146) 18 มี.ค. 2565
ระบบจองคิว (ดู : 61) 18 มี.ค. 2565
การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่ยินยอมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กน กบ กพ กร กล กว กษ กอ เเละกข (ดู : 50) 16 มี.ค. 2565
สถานตรวจสภาพรถขอยกเลิกประกอบกิจการ (ดู : 90) 26 ม.ค. 2565
เช็ควิธีต่อใบขับขี่ 2565 ต้องทำอะไรบ้าง เเต่ละขั้นตอน? (ดู : 209) 21 ม.ค. 2565
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 5 มกราคม 2565 (ดู : 121) 6 ม.ค. 2565
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 5 มกราคม 2565 (ดู : 103) 6 ม.ค. 2565
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ (ดู : 102) 4 ม.ค. 2565
อำนวยความสะดวกเเละความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 (ดู : 109) 4 ม.ค. 2565
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 3 มกราคม 2565 (ดู : 78) 4 ม.ค. 2565
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 3 มกราคม 2565 (ดู : 94) 4 ม.ค. 2565
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 2 มกราคม 2565 (ดู : 75) 4 ม.ค. 2565
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 1มกราคม 2565 (ดู : 75) 4 ม.ค. 2565
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 1 มกราคม 2565 (ดู : 76) 4 ม.ค. 2565
อำนวยความสะดวกเเละความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 (ดู : 78) 4 ม.ค. 2565
อำนวยความสะดวกเเละความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ดู : 75) 4 ม.ค. 2565
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ดู : 72) 4 ม.ค. 2565
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 31 ธันวาคม 2564 (ดู : 78) 4 ม.ค. 2565
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ดู : 87) 4 ม.ค. 2565
อำนวยความสะดวกเเละความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ดู : 67) 4 ม.ค. 2565
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 30 ธันวาคม 2564 (ดู : 78) 4 ม.ค. 2565
อำนวยความสะดวกเเละความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 (ดู : 63) 4 ม.ค. 2565
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 (ดู : 62) 4 ม.ค. 2565
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 29 ธันวาคม 2564 (ดู : 80) 4 ม.ค. 2565
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 28 ธันวาคม 2564 (ดู : 82) 29 ธ.ค. 2564
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 (ดู : 70) 29 ธ.ค. 2564
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 (ดู : 77) 27 ธ.ค. 2564
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 23 ธันวาคม 2564 (ดู : 73) 27 ธ.ค. 2564
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 (ดู : 73) 27 ธ.ค. 2564
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 21 ธันวาคม 2564 (ดู : 70) 23 ธ.ค. 2564
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 (ดู : 80) 23 ธ.ค. 2564
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 (ดู : 82) 23 ธ.ค. 2564
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 22 ธันวาคม 2564 (ดู : 72) 23 ธ.ค. 2564
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point 20 ธันวาคม 2564 (ดู : 83) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอและการพิจารณารับจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว) พ.ศ. 2565 (ดู : 62) 20 ธ.ค. 2564
โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point (ดู : 85) 20 ธ.ค. 2564
ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเเละรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 80) 20 ธ.ค. 2564
การตรวจสอบความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (ดู : 111) 17 ธ.ค. 2564
อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี (ดู : 111) 16 ธ.ค. 2564
กรมการขนส่งทางบกยกระดับ มาตรการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 (ดู : 100) 16 ธ.ค. 2564
รายชื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 82 แห่ง (ดู : 84) ธ.ค.
ประมูลป้าย หมวดอักษร ขข วันที่26 กุมภาพันธ์ 2565 (ประมูลทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) (ดู : 104) ธ.ค.
กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถมาพิจารณา พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต (ดู : 90) ธ.ค.
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนโยบายให้รถแท็กซี่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ได้เปิดลงทะเบียนและติกตั้งฉากกันรถในรถแท็กซี่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ดู : 70) ธ.ค.
รู้หรือไม่ ? จะไปขออนุญาตก็มีสิทธินะ (ดู : 84) ธ.ค.
เน้นย้ำ !! การอำนวยความสะดวกประชาชน ติดต่อขอรับบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น (ดู : 77) ธ.ค.
ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 81) ธ.ค.
กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย!!! เปืดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถการดำเนินการด้านอนุญาตขับรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ดู : 91) ธ.ค.
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องยื่นเอกสาร/หลักฐานพร้อมด้วยแผนการดำเนินการในการประกอบการขนส่งตามแบบของกรมการขนส่งทางบกกำหนด (ดู : 98) ธ.ค.
การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กม กย กร กล กว กษ กอ และ ขก (ดู : 84) ธ.ค.
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำชับ !! คนขับรถโดยสาร คนขับรถขนส่งสินค้า เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ดู : 76) ธ.ค.
"งดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณีทั่วประเทศ" (ดู : 89) ธ.ค.
บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งวิชาการขนส่ง (ดู : 84) ธ.ค.
หยุดให้บริการ "ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00น." ของวันรุ่งขึ้น (ดู : 84) ธ.ค.
ขอความร่วมมือผ่อนผันการบังคับใช้กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ไว้เป็นการชั่วคราว (ดู : 74) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs