Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 ต่อ 14 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธาน
โทร. 077-283-993
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบทดลอง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคนที่ห่วงใยคุณ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 35 คน
ประกาศวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2566
  สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Out of home เพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับรถมีความระมัดระวังในขณะขับขี่ ในหัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคนที่ห่วงใยคุณ” เผยแพร่ผ่านสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ LED 134 จอ ในกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก “ขับขี่ปลอดภัย by DLT” 
        Link เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  https://www.facebook.com/100064637174771/posts/pfbid0S6YW1B3kr3WszeQcAQeso2RiX2859fR8vVqhEg6YqLTyGZrCHkRXs2nDbjFko2Vwl/?mibextid=ykz3hl
      โดยเผยแพร่ระหว่าง เดือน ก.พ. - มี.ค. 66 ประกอบด้วยประเด็นการสื่อสารหลัก (Key Message) ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่  
    🚙คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
    🍺🚫 ดื่มไม่ขับ
    🏍 ขับขี่ใกล้ไกลใส่หมวกกันน็อก 
    📱ขับรถไม่จับโทรศัพท์ 
    🚦ขับขี่เคารพสัญญาณไฟจราจร
    🚘ไม่ขับเร็ว
 
     ทั้งนี้ สขจ. และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำสื่อดังกล่าวไปใช้ในการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานได้ตามเหมาะสม
 
    
 
========= 
 
รอบรู้ทุกเรื่องการขับขี่
      🌐Website  :  www.safedrivedlt.com 
      📱Facebook  :   www.facebo...
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs