ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ขนส่ง ให้เข้าร่วมพิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวงอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
21
22 พฤษภาคม 2567