ข่าวประชาสัมพันธ์
สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “การขับขี่รถจักรยานยนต์เวลากลางคืน” เพื่อให้คำแนะนำการขับขี่ที่ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ ที่ เฟซบุ๊กเพจขับขี่ปลอดภัย by DLT
30 พฤศจิกายน 542

280