ข่าวประชาสัมพันธ์
สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “จอดรถติดไฟแดง ควรใช้เกียร์อะไร” เพื่อให้คำแนะนำการเลือกใช้เกียร์ที่ถูกต้องแก่ผู้ขับรถ ซึ่งจะช่วยให้รถยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
30 พฤศจิกายน 542

277