ข่าวประชาสัมพันธ์
สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “สอนทักษะเอาตัวรอด เมื่อลูกติดอยู่ในรถคนเดียว” เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการสอนเด็กๆ ให้สามารถขอความช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง เมื่อเจอเหตุฉุกเฉินติดอยู่ในรถ
30 พฤศจิกายน 542

261