ข่าวประชาสัมพันธ์
สนภ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “พฤติกรรมเสี่ยง! รถพังเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัว” เพื่อให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการขับขี่ที่เป็นอันตรายและอาจทำให้รถเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานรถและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
30 พฤศจิกายน 542

253