ข่าวประชาสัมพันธ์
การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถปกติหมวดอักษร กล และขง
2 พฤษภาคม 2567

29