ข่าวประชาสัมพันธ์
อัปเดต!! #ทำใบขับขี่ครั้งแรก โดยกรมการขนส่งทางบก 1. เข้าเรียนกับ #โรงเรียนสอนขับรถ ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 🚘🎓 ✅ เรียนรู้ทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย กฎหมายจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟต่างๆ มารยาทในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น ✅ ฝึกหัดขับรถกับครูผู้สอนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก • อบรม สอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ • ได้ใบรับรองนำไปยื่นขอรับใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง 2. เรียนรู้ด้วยตนเอง 🚘📚 ได้แก่ ฝึกหัดขับรถด้วยตัวเอง และศึกษา e-Book คู่มือการอบรมใบอนุญาตขับรถพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่ เมื่อมั่นใจแล้วจึงจองคิวที่แอปฯ DLT Smart Queue เพื่ออบรม สอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ ที่สำนักงานขนส่ง 💡รู้หรือไม่…? การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) เป็นเนื้อหาใหม่สำหรับใช้อบรมและสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบขับขี่ 📍 สามารถเรียนรู้ผ่าน e-Book และ #ฝึกทำข้อสอบใบขับขี่ ได้ที่ https://safedrivedlt.com . #ระวัง กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง การทำใบขับขี่โดยไม่ต้องสอบ ไม่อบรม ไม่ต้องไปสำนักงานขนส่ง ให้ส่งบัตรประชาชน เอกสารสำคัญ #อันตราย ถูกนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆ หรือใช้แอบอ้างทำสิ่งผิดกฎหมาย ⭐️ เรื่องใบขับขี่...
7 พฤษภาคม 2567

26