ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายทะเบียนรถ
30 พฤศจิกายน 542

324รายละเอียดเกียวกับฝ่ายทะเบียนรถ
- ฝ่ายทะเบียนรถ
- การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากบริษัทจำหน่ายรถภายในประเทศ
- การเสียภาษีประจำปี
- การโอนกรรมสิทธิ์รถ
- การย้านรถ
- การเปลี่ยนเครื่องยนต์
- การเปลี่ยนชื่อที่อยู่ ชื่อสกุล
- การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
- การดำเนินการกรณีรถหาย
- การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป
- การแจ้งใช้รถ

โดยคุณสามารถเรียกดูข้อมูลได้ผ่านลิงค์ ด้านล่างนี้ค่ะ

http://www.suratdlt.com/html/menu-5.asp?action=2&id=21

หากมีปัญหาหรือสงสัยข้อมูล กรุณาติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่ง ได้ที่สาขาไกล้บ้านท่าน
ขอบคุณค่ะ