ภาพกิจกรรม
 CHECKING POINT ระยะที่ 2 ผลการตรวจสอบรถและพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจ (Checking Point)

CHECKING POINT ระยะที่ 2 ผลการตรวจสอบรถและพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจ (Checking Point)

266

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานข้อมูลการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายงานข้อมูลการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

240

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2563

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2563

287

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
CHECKING POINT ระยะที่ 2 ผลการตรวจสอบรถและพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจ (Checking Point)

CHECKING POINT ระยะที่ 2 ผลการตรวจสอบรถและพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจ (Checking Point)

282

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆจากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564

รายงานสถิติต่างๆจากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564

298

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การตรวจสอบความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ วันที่ 29 สิงหาคม 2564

การตรวจสอบความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ วันที่ 29 สิงหาคม 2564

286

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆจากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 13 ธันวาคม 2564

รายงานสถิติต่างๆจากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 13 ธันวาคม 2564

322

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 พ.ย.59 สขจ.สุราษฎร์ธานี จัดชุดผู้ตรวจการ ออกปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการรองรับการเดินทางของประชาชนที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายอาลัยพระบรมศพ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560

วันที่ 22 พ.ย.59 สขจ.สุราษฎร์ธานี จัดชุดผู้ตรวจการ ออกปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการรองรับการเดินทางของประชาชนที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายอาลัยพระบรมศพ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560

236

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานีจัดชุดผู้ตรวจการออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร/ประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จแระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานีจัดชุดผู้ตรวจการออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร/ประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จแระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

244

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆจากระบบ GPSในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 3 มกราคม 2561

รายงานสถิติต่างๆจากระบบ GPSในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 3 มกราคม 2561

266

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่าง ๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563

รายงานสถิติต่าง ๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563

276

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องตรวจจับความเร็วระบบเลเซอร์ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องตรวจจับความเร็วระบบเลเซอร์ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

273

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานข้อมูลการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

รายงานข้อมูลการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

286

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
CHECKING POINT ระยะที่ 2 ผลการตรวจสอบรถและพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจ (Checking Point)

CHECKING POINT ระยะที่ 2 ผลการตรวจสอบรถและพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจ (Checking Point)

273

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆจากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 1-5 มิถุนายน พ.ศ.2564

รายงานสถิติต่างๆจากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 1-5 มิถุนายน พ.ศ.2564

280

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆจากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2564

รายงานสถิติต่างๆจากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2564

273

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายจตุรงค์ เเก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต รักษาราขการเเทน ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายจตุรงค์ เเก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต รักษาราขการเเทน ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

318

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 พ.ย.59 สขจ.สุราษฎร์ธานี จัดชุดผู้ตรวจการ ออกปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการรองรับการเดินทางของประชาชนที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายอาลัยพระบรมศพ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560

วันที่ 23 พ.ย.59 สขจ.สุราษฎร์ธานี จัดชุดผู้ตรวจการ ออกปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการรองรับการเดินทางของประชาชนที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายอาลัยพระบรมศพ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560

255

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้ (28 มิถุนายน 2560) สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานีจัดชุดผู้ตรวจการออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร/ประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จแระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (28 มิถุนายน 2560) สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานีจัดชุดผู้ตรวจการออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร/ประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จแระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

272

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 ธันวาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยนายมานพ สุทธิพงษ์ ขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยนายมานพ สุทธิพงษ์ ขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน

248

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...