ภาพกิจกรรม
นางสุปราณี ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอไชยา พร้อมเจ้าหน้าที่ขนส่ง เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกับพระองค์ท่าน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีฯ  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอไชยา

นางสุปราณี ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอไชยา พร้อมเจ้าหน้าที่ขนส่ง เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกับพระองค์ท่าน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอไชยา

14

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ขนส่งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระธาตุศรีสุราษฎร์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น.

นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ขนส่งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระธาตุศรีสุราษฎร์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น.

15

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

12

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

14

2 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

13

2 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

16

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

16

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

19

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

17

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

16

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

17

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กรมการขนส่งทางบก ขยายผลการให้บริการระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์

กรมการขนส่งทางบก ขยายผลการให้บริการระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์

16

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และแจกแผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์ตามมาตรการ "จัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียน สู่ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน“ ณ บริเวณโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนธิดาแม่พระ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีสภาพที่ปลอดภัย และเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้จัดส่งผู้ตรวจการออกตรวจสอบรถรับ-ส่งนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และแจกแผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์ตามมาตรการ "จัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียน สู่ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน“ ณ บริเวณโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนธิดาแม่พระ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีสภาพที่ปลอดภัย และเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้จัดส่งผู้ตรวจการออกตรวจสอบรถรับ-ส่งนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง

19

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.50 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธีรยุทธ สุขราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมผู้ตรวจการ ออกตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (รถตุ๊ก ๆ) ในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยสาร ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการ “ แผนการตรวจสอบจัดระเบียบควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก(รถตุ๊ก ๆ)       ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี “ เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแต่งกายตามกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ

     โดยผลจากการออกตรวจสอบผู้ขับรถโดยสาร (รถตุ๊ก ๆ) จำนวน 58 คน ปรากฏว่า พบพนักงานขับรถโดยสาร แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ ในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ ที่ต้องแต่งกายอย่างสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จึงได้ว่ากล่าวตักเตือน เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก พร้อมจัดทำบันทึกประวัติผู้ขับรถไว้ ซึ่งหากมีการกระทำความผิดซ้ำ จะพิจารณาโทษปรับจากสถานเบาไปหาหนักต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดผู้ตรวจการออกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามประเด็นดังกล่าวในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.50 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธีรยุทธ สุขราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมผู้ตรวจการ ออกตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (รถตุ๊ก ๆ) ในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยสาร ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการ “ แผนการตรวจสอบจัดระเบียบควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก(รถตุ๊ก ๆ) ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี “ เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแต่งกายตามกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ โดยผลจากการออกตรวจสอบผู้ขับรถโดยสาร (รถตุ๊ก ๆ) จำนวน 58 คน ปรากฏว่า พบพนักงานขับรถโดยสาร แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ ในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ ที่ต้องแต่งกายอย่างสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จึงได้ว่ากล่าวตักเตือน เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก พร้อมจัดทำบันทึกประวัติผู้ขับรถไว้ ซึ่งหากมีการกระทำความผิดซ้ำ จะพิจารณาโทษปรับจากสถานเบาไปหาหนักต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดผู้ตรวจการออกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามประเด็นดังกล่าวในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง

20

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธีรยุทธ สุขราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วยผู้ตรวจการ ออกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์รับจ้างส่วนบุคคลที่นำมาใช้รับส่งผู้โดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ดำเนินการยื่นขอเปลี่ยนประเภทให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีโดยผลการดำเนินการ ปรากฎว่า พบรถที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย จำนวน 10 คัน ซึ่งจะได้ออกหนังสือเรียกตัวให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธีรยุทธ สุขราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วยผู้ตรวจการ ออกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์รับจ้างส่วนบุคคลที่นำมาใช้รับส่งผู้โดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ดำเนินการยื่นขอเปลี่ยนประเภทให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีโดยผลการดำเนินการ ปรากฎว่า พบรถที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย จำนวน 10 คัน ซึ่งจะได้ออกหนังสือเรียกตัวให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

16

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กรมการขนส่งทางบก กำชับ!! รถรับจ้างรับส่งนักเรียนทุกคัน

กรมการขนส่งทางบก กำชับ!! รถรับจ้างรับส่งนักเรียนทุกคัน

19

28 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กรมขนส่งทางบก เผยสถิติยอดการจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมขนส่งทางบก เผยสถิติยอดการจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17

28 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

24

26 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

21

25 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

23

24 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...